Login

Aktuelles Kursangebot

Herzlich Willkommen beim Kursangebot der Hebammenpraxis am Mauerpark


English classes and workshops

Antenatal class

04.01.2019 - 05.01.2019
 • Freitag 18:30 - 21:30
 • Samstag 10:00 - 17:00
Kursleitung: Betül Firat
Ausgebucht


02.02.2019 - 03.02.2019
 • Samstag 10:00 - 17:00
 • Sonntag 10:00 - 17:00
Kursleitung: Dorianne Krämer
Ausgebucht


01.03.2019 - 02.03.2019
 • Freitag 18:00 - 21:00
 • Samstag 10:00 - 17:00
Kursleitung: Betül Firat
Plätze vorhanden


05.04.2019 - 06.04.2019
 • Freitag 18:00 - 21:00
 • Samstag 10:00 - 17:00
Kursleitung: Betül Firat
Plätze vorhanden


04.05.2019 - 05.05.2019
 • Samstag 10:00 - 17:00
 • Sonntag 10:00 - 17:00
Kursleitung: Dorianne Krämer
Plätze vorhanden


21.06.2019 - 22.06.2019
 • Freitag 18:00 - 21:00
 • Samstag 10:00 - 17:00
Kursleitung: Dorianne Krämer
Plätze vorhanden

Paperwork 101 (english workshop)

01.02.2019
 • Freitag 18:00 - 20:30
Kursleitung: Elodie Roux
Plätze vorhanden


29.03.2019
 • Freitag 18:00 - 20:30
Kursleitung: Elodie Roux
Plätze vorhanden


24.05.2019
 • Freitag 18:00 - 20:30
Kursleitung: Elodie Roux
Plätze vorhanden